PROFESIONĀLĀ PRODUKCIJA – Floor Wash Strong – Koncentrēts sārmu mazgāšanas līdzeklis īpaši stipriem piesārņojumiem. Piemērots sintētiskiem, vinila un polimēra segumiem, virsmām no linoleja, flīzēm, asfalta, betona, apdares flīzēm. Likvidē pat īpaši iestāvējušos sadzīves un ielas piesārņojumus, tajā skaitā eļļas–tauku un organiskos.1L (Krievija) PIRCĒJU IZVĒLE Nr.1

5.50

Apraksts

Koncentrēts sārmu mazgāšanas līdzeklis īpaši stipriem piesārņojumiem. Piemērots sintētiskiem, vinila un polimēra segumiem, virsmām no linoleja, flīzēm, asfalta, betona, apdares flīzēm. Likvidē pat īpaši iestāvējušos sadzīves un ielas piesārņojumus, tajā skaitā eļļas–tauku un organiskos. Izmanto sadzīves telpās un palīgtelpās, sociālās un sabiedriskās sfēras objektos, sporta kompleksos, viesnīcās, biznesa centros, hipermārketos, komunālā saimniecībā un mājsaimniecībā. Ideāli piemērots grīdu mazgāšanas mašīnām un manuālai mazgāšanai, piemīt patīkams aromāts.

Lietošanas norādījumi:

Ikdienas uzkopšana: koncentrāts jāatšķaida 1:200–1:100 vai 5–10 ml uz 1 l ūdens.

Ģenerāltīrīšana: koncentrāts jāatšķaida attiecībā 1:50–1:25 vai 20–40 ml uz 1 l ūdens.

Bīstami! Izraisa nopietnus acu bojājumus. Kairina ādu. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu /acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/ reģionāliem noteikumiem.

Satur: <5% amfotērās virsmaktīvās vielas, nejonu virsmaktīvās vielas, EDTA un sāļi; Tetranātrija EDTA; D-glikopiranoze, oligomēri, deciloktilglikozīdi, nātrija hidroksīds, aromātisko kompozīciju (D-limonene; Hexyl cinnamaldehyde;Citral; Citronellal).