PROFESIONĀLĀ PRODUKCIJA – AZELIT Gel – gēlveida tīrīšanas līdzeklis pret taukiem un piedegumiem, elektriskajām, keramiskajām, indukcijas plītīm – efektīvi notīra taukus, piedegumu, kvēpus un piedegušus produktus no emaljētām un hromētām virsmām. Piemērots virsmām, kas ir no stikla, nerūsējošā tērauda, porcelāna. Izmanto pannu, virtuves flīžu, multivārāmo katlu, fritēšanas katlu, grilēšanas restīšu, cepeškrāšņu, mikroviļņu krāšņu tīrīšanai 500ml (Krievija) PIRCĒJU IZVĒLE Nr.1

2.70

Apraksts

Tīrīšanas līdzeklis virtuvei “Azelit” gēl – efektīvi notīra taukus, piedegumu, kvēpus un piedegušus produktus no emaljētām un hromētām virsmām. Piemērots  virsmām , kas ir no stikla, nerūsējošā tērauda, porcelāna, porcelāna. Izmanto pannu, virtuves flīžu, multivārāmo katlu, fritēšanas katlu, grilēšanas restīšu, cepeškrāšņu, mikroviļņu krāšņu tīrīšanai.

Pielietošanas metodeuzklāt sastāvu uz tīrāmās virsmasatstāt uz dažām sekundēm. Paberzt ar birsti vai sūkli, noskalot ar ūdeniSpēcīga piesārņojuma gadījumā jātīra ilgāk, nepieciešamības gadījumā jāatkārto iepriekš veiktās darbības.

SaturVirsmaktīvās vielas –  anjoni (5-15%), nejonogēnisks VAV (<5%), ūdensnātrija hidroksīdsetilenidiamīntetraetiķskābepolimēru biezinātājsparfimērijas kompozīcijalimonēns, citrālsģeraniols, krāsviela.

Bīstami! Izraisa nopietnus acu bojājumus. Kairina ādu. Satur: D-glikopiranoze, oligomēri, deciloktilglikozīdus; nātrija hidroksīdu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu /acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/ reģionāliem noteikumiem.

Uzglabāšana: Uzglabājiet sausā, vēsā vietā, pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, temperatūrā no +5°C līdz+35°С. Sargājiet no tiešas saules gaismas ietekmes. Uzglabājiet cieši noslēgtu. Partijas nr. skatīt uz iepakojuma. Tilpums: skatīt uz iepakojuma.