PROFESIONĀLĀ PRODUKCIJA – Azelit Līdzeklis tauku, piecepumu, tīrīšanai no cepamām pannām, ēdienu gatavošanas plītīm, daudzfunkcionāliem katliem, griliem, taukvāres katliem, cepeškrāsnīm un mikroviļņu krāsnīm. Satur aktīvas tauku sadalīšanas sastāvdaļas, kas palīdz nodrošināt ātrāku rezultātu ar mazāku piepūli 600ml (Krievija) PIRCĒJU IZVĒLE Nr.1

2.90

Apraksts

Azelit efektīvs līdzeklis pret taukiem un piedegumiem

Jauna formula. Virtuves tīrīšanas līdzeklis. Tīrīšanas līdzeklis virtuvei Azelit. Līdzeklis tauku, piecepumu, tīrīšanai no cepamām pannām, ēdienu gatavošanas plītīm, daudzfunkcionāliem katliem, griliem, taukvāres katliem, cepeškrāsnīm un mikroviļņu krāsnīm. Satur aktīvas tauku sadalīšanas sastāvdaļas, kas palīdz nodrošināt ātrāku rezultātu ar mazāku piepūli.

Lietošanas metode

Pagriezt izsmidzinātāju stāvoklī «SPRAY», uzklājiet produktu uz tīrāmās virsmas un ļaujiet putām dažas sekundes iedarboties. Paberziet ar suku vai sūkli. Pēc tam noskalojiet ar ūdeni. Ja nepieciešams, atkārtojiet procesu.  Kad darbs pabeigts, vienmēr pagriezt izsmidzinātāju stāvoklī «OFF», tādā veidā tiek noslēgta sastāva izlīšanas iespēja.

Bīstami! 

Izraisa nopietnus acu bojājumus. Kairina ādu. Satur: D-glikopiranoze, oligomēri, deciloktilglikozīdus; nātrija hidroksīdu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu /acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/ reģionāliem noteikumiem.

* Uz alumīnija virsmām līdzekli neturēt ilgāk par 30 sekundēm!
** Labākam rezultātam tīrāmo virsmu var uzsildīt līdz 50°C un tad uzklāt līdzekli.